view list
Primary media Name Nationality Date
Media FileW. E. Houston
Media FileThomas HovendenAmericanAmerican, 1840–1895
Media FileBertram K. HowardAmericanAmerican, 1872 - 1933
Media FileMildred HowardAmericanAmerican, born 1945
Media FileAlbany E. HowarthBritishBritish, 1872–1936
Media FileGeorge M. Howe
Media FileNelson HoweAmericanAmerican, born 1935
Media FileRaymond F. HowesAmericanAmerican
Media FileNicholas HoweyAmericanAmerican, born 1948
Media FileEdward Bouverie HoytonBritishBritish, 1900–1988