view list
Primary media Name Nationality Date
Media FileAun-So-Bea (Mirac Creepingbear)Kiowa/Pawnee/ArapahoKiowa/Pawnee/Arapaho, 1947–1990
Media FileKim Chong-kyonKoreanKorean, 1915 - 1976
Media FileChoi Seok-HwanKoreanKorean, born 1808
Media FileChoi Ki WonKoreanKorean, born 1935
Media FileCarlos Antorio ChavezLatin AmericanLatin American, born 1935
Media FileYourou CoulibalyMalianMalian
Media FileJege CoulibalyMalianMalian
Media FileJosé Luis CuevasMexicanMexican, born 1934
Media FileAlfredo CastañedaMexicanMexican, born 1936
Media FileEnrique ChagoyaMexicanMexican, born 1953