view single item
Name: Zhang Yin
Date: Chinese, 1761–1829
Yin Zhang
Remarks: verified by HFJ curator
Biography: Chinese, 1761-1829