view single item
Name: Zheng Xie
Date: Chinese, 1693–1765
Xie Zheng
Remarks: verified by HFJ curator