view single item
Name: Zhang Xun
Date: Chinese, active late 17th century
Xun Zhang