view single item
Name: Zhang Daqian
Date: Chinese, 1899–1983
Daqian Zhang
Remarks: verified by HFJ curator