view single item
Name: Yu Zhiding
Date: Chinese, 1647 - 1716
Zhiding Yu