view single item
Name: Yoshitaka Hasu
Date: Japanese, born 1949
Hasu Yoshitaka