view single item
Name: Yuan Shangtong
Date: 1570 - 1661
Shangtong Yuan
Remarks: verified by HFJ curator
Biography: Chinese, 1570-1661