view single item
Name: Yu Youren
Date: Chinese, 1879–1964
Youren Yu
Biography: Chinese, 1879-1964