view single item
Name: Yu Feian
Date: 1888 - 1948
Feian Yu
Biography: Chinese, 1888-1948