view single item
Name: Xiang Shengmo
Date: Chinese, 1597–1658
Shengmo Xiang
Remarks: verified by HFJ curator