view single item
Name: Xi Gang
Date: Chinese, 1746 – 1803
Gang Xi