view single item
Name: Henri de Waroquier
Date: French, 1881–1970