view single item
Name: Wang Yuanqi
Date: Chinese, 1642–1715
Yuanqi Wang
Biography: Chinese, 1642-1715