view single item
Name: Wang Jiqian
Date: Chinese, 1907–2003
Jiqian Wang
Remarks: verified by HFJ curator
Biography: Chinese, born 1907