view single item
Name: Wang Zhuan
Date: 1623 - 1709
Zhuan Wang
Biography: Chinese, 1623-1709