view single item
Name: Wang Zhenghua
Date: Chinese, born 1937
Zhenghua Wang