view single item
Name: Wang Shimin
Date: 1592 - 1680
Shimin Wang
Remarks: verified by HFJ curator
Biography: Chinese, 1592-1680