view single item
Name: Wu Zhixian
Date: 1916
Zhixian Wu
Remarks: verified by HFJ curator
Biography: Chinese, died 1916