view single item
Name: Wu Xizai
Date: Chinese, 1799–1870
Xizai Wu
Remarks: verified by HFJ curator