view single item
Name: Wu Shixian
Date: Chinese, 1845–1916
Shixian Wu
Remarks: verified by HFJ curator