view single item
Name: Wu Guxiang
Date: 1848 - 1903
Guxiang Wu
Remarks: Verified by HFJ curator