view single item
Name: Tsai Hsiao-fang
Date: Taiwanese, born 1938
Hsiao-fang Tsai