view single item
Name: Taki Katei
Date: Japanese, 1830 - 1891
Katei Taki