view single item
Name: Shen Zhou
Date: Chinese, 1427 - 1509
Zhou Shen