view single item
Name: Shen Yinghui
Date: Chinese, active 18th century
Yinghui Shen