view single item
Name: Shen Xiang
Date: Chinese, ca. 1530 - 1580
Xiang Shen