view single item
Name: Shen Zongqian
Date: Chinese
Shen Zongqian Shen
Remarks: verified by HFJ curator
Biography: Chinese, active 1780-1791