view single item
Name: Shaw, John, II
Date: 1803 - 1870
John, II Shaw
Biography: English, 1803-1870