view single item
Name: Shen Zhi
Date: active 17th century
Zhi Shen