view single item
Name: Shangguan Zhou
Date: Chinese, 1665–1749
Zhou Shangguan