view single item
Name: Ren Yu
Date: Chinese, 1853–1901
Yu Ren
Remarks: verified by HFJ curator