view single item
Name: Ren Yi
Date: Chinese, 1840–1896
Yi Ren
Birth Place:Shanyin, Zhejiang
Remarks: verified by HFJ curator
Biography: Chinese, 1840-1896