view single item
Name: Reisman, Mikhail Semenovich
Date: 1888 - 1959
Mikhail Semenovich Reisman
Biography: Russian, 1888-1959