view single item
Name: Qian Zai
Date: Chinese, 1708–1793
Zai Qian