view single item
Name: Qian Weicheng
Date: 1720 - 1772
Qian Weicheng Qian
Remarks: verified by HFJ curator
Biography: Chinese, 1720-1772