view single item
Name: Qian Gu
Date: Chinese, 1508–1572
Gu Qian
Remarks: verified by HFJ curator
Biography: Chinese, 1508-1572