view single item
Name: Qian Bojiong
Date: Chinese, 1738–1812
Bojiong Qian
Remarks: verified by HFJ curator
Biography: Chinese, 17th century