view single item
Name: Mori Yoshitoshi
Date: Japanese, 1896–1992
Yoshitoshi Mori