view single item
Name: Liu Jianan
Date: Chinese
Jianan Liu
Remarks: verified in HFJ records
Biography: Chinese, 20th century