view single item
Name: Li Zhongliang
Date: Chinese, born 1944
Zhongliang Li