view single item
Name: Kasamatsu Shiro
Date: Japanese, 1898–1991
Shiro Kasamatsu