view single item
Name: Kato Tsubusa
Date: Japanese, born 1962
Tsubusa Kato