view single item
Name: Huang Binhong
Date: Chinese, 1864–1955
Binhong Huang