view single item
Name: Wang Hui
Date: Chinese, 1632 - 1717
Birth Place:Changshu, Jiangsu
Remarks: verified by HFJ curator