view single item
Name: Hu Yuan
Date: 1823 - 1886
Yuan Hu
Birth Place:Huating, Jiangsu
Death Place:Shanghai
Remarks: verified by HFJ curator