view single item
Name: Gao Jian
Date: Chinese, 1634–1708
Jian Gao