view single item
Name: Gu Jingzhou
Date: Chinese, 1915 - 1996
Jingzhou Gu