view single item
Name: Gao Jian
Date: Chinese, 1634 - 1708
Jian Gao